Daňové poradenstvo

 

  • Vypracovanie písomného stanoviska, návrhov a doporučení k daňovej problematike klienta
  • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre FO, PO, NO
  • Daňové poradenstvo podľa jednotlivých daní pre FO a PO
  • Medzinárodné zdaňovanie, zdaňovanie klientov vo vzťahu k zahraničiu
  • Overovanie súladu, kontrolná činnosť platnej daňovej legislatívy pre činnosť klienta s jeho praxou, previerka jeho daňovej povinnosti (daňový audit)
  • Daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia klienta
  • Zastupovanie klienta v daňovom konaní
  • Daňové poradenstvo pri zakladaní, likvidácii, zlučovaní, splynutí spoločností
  • Priebežné poskytovanie informácií klientom o základných legislatívnych zmenách v daňovej oblasti (metodické listy viď Novinky