Kontakt


EP-PROJEKT, s.r.o.

Nad lúčkami 55

84105 Bratislava

Office:

Drieňová 1/L

82101 Bratislava

Tel: 00 421 2 2099 0501

Fax: 00 421 2 2099 0501

Email: cechova@ep-projekt.sk, cechova@skdp.sk

IČO: 35753960

DIČ: 2021423723

IČ DPH: SK2021423723

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I. , oddiel: sro, vložka č.: 17976/B

 

 

Členmi nášho tímu sú:

  • Súdny znalec v odbore: Ekonómia a manažment, odvetvie: účtovníctvo, daňovníctvo a finacie
  • Audítori, asistenti audítora (SKAU)
  • Daňoví poradcovia (SKDP)
  • Certifikovaní účtovníci (SKCÚ)