O spoločnosti

 

 

Spoločnosť vznikla v roku 1998 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Hlavným zameraním činnosti spoločnosti je poskytovanie komplexných ekonomických činností pre široké spektrum užívateľov našich služieb.

 

Komplexnosť ekonomických služieb spočíva predovšetkým v poskytovaní ekonomických, administratívnych, poradensko-konzultačných služieb klientov od ich začatia podnikania, samostatnej činnosti až po moment ich zrušenia, likvidácie respektíve zániku.


Komplexné ekonomické služby zahrňujú oblasť vedenia a spracovania účtovníctva našim klientom, administratívne a sekretárske práce, oblasť organizačného a ekonomického poradenstva, zastupovanie v daňovom konaní, audit účtovných závierok spoločnosti, komplexné vedenie a spracovanie mzdovej evidencie zamestnávateľa, sprostredkovanie obchodu.


Pracovný tím našej spoločnosti disponuje s dlhoročnými odbornými skúsenosťami. Jeho kvalita garantuje pre Vás našu zodpovednosť a Vám efektívnosť.


Každá činnosť fyzickej alebo právnickej osoby v úlohe podnikateľa je špecifickou činnosťou, čo si vyžaduje aj z našej strany individuálny prístup. Stratégiou našej spoločnosti je dlhodobá spolupráca s našimi klientami. Dôkazom je ich spokojnosť s našou prácou.


Našimi klientami sú dlhoročne osoby-živnostníci ako aj malé a stredné podniky. Naše služby využívajú aj organizácie neziskového sektoru, či občianske združenia alebo nadácie a podobne.


Komplexnosť nami poskytovaných administratívnych a ekonomických služieb znamená pre klienta v konečnom dôsledku odľahčenie od náročných administratívno-legislatívnych úkonov a povinností.


V rámci poskytovania poradensko-konzultačných prác sa osvedčila „hot - line“ spolupráca s našim klientom. Sme k dispozícii, keď ide o efektívnosť, rýchlosť a operatívu.


Tím našich pracovníkov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami je schopný priebežne si osvojovať všetky nevyhnutné informácie a predpisy, a môže tak následne súčasným i potencionálnym klientom poskytovať plnohodnotné služby s vysokou profesionalitou. Dôvernosť informácii, flexibilita, osobné nasadenie a hľadanie najvhodnejšieho riešenia podľa potrieb klienta sú základnými atribútmi našej práce.