Administratívne, sekretárske práce, činnosť ekonomického a organizačného poradenstva

 

  • Výkon rôznych administratívnych prác, sekretárskych prác, archivácia dokladov, logistika účtovných, daňových a právnych dokumentov klientov.
  • Ekonomické a organizačné poradenstvo so zameraním na efektívne riadenie a optimalizáciu vnútropodnikových procesov, ktorého hlavným zameraním je znižovanie vstupných nákladov (fixných i pohyblivých), nárast produktivity práce a výnosnosti klienta.
  • Vypracovanie metodiky interných ekonomických a riadiacich procesov na základe požiadaviek klienta (interné firemné predpisy, smernice, nariadenia).