Audítorské služby (uisťovacie služby, súvisiace služby, iné služby podľa požiadaviek klienta)

 

  • Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky
  • Audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • Interný audit vnútropodnikových procesov
  • Priebežný audit so štvrťročnými intervalmi overovania účtovníctva spoločnosti so zameraním na poskytnutie návrhov a riešenie účtovných a daňových nezrovnalostí
  • Kontrolné činnosti so zameraním na  dodržiavanie účtovnej, daňovej a mzdovej legislatívy
  • Audit výročných správ

Výstupom je audítorská správa podľa medzinárodných audítorských štandardov.