Znalecká činnosť

 

  • Znalecký posudok pre štátne, daňové a ostatné verejné inštitúcie
  • Určenie hodnoty jednotlivých zložiek majetku
  • Odborné stanoviská znalca pre odvetvie: Účtovníctvo, daňovníctvo a Financie